หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
Yanree Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่ต้องการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร

มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ จำนวน 32 ครัวเรือน
 

มีประปาขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง

โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง
 
 

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง
 

กลุ่มทุกประเภท 25 กลุ่ม แยกได้ดังนี้
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 14 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 5 กลุ่ม
 
 

ปั้มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง

ฟาร์ม จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าของชำ จำนวน 29 แห่ง
 

โบราณสถาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
เจดีย์พระธาตุจ๋อมสะหลีหมอกแก้ว
 
หน้าผาพระสามเงา
 
เจดีย์วัดสามเงาตก
 
เจดีย์หมู่ที่ 5
 
 
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-3778