หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
Yanree Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 
 
 

ปรับโครงสร้างการผลิตรวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิตครบวงจรโดยการปรับใช้ แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต และการบริหารจัดการให้แข่งขันได้ในตลาด

สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้กว้างขวาง ทั้งการวางแผนการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน

ส่งเสริมระบบออมทรัพย์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนทางด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ

เร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการ การใช้น้ำโดยชุมชน

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานทั้งระบบถนนและไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง การเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่
 
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดของสมาชิกครอบครัว

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อเนื่อง ทั่วถึงและเป็นธรรม

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและดำเนินการด้านการศึกษา ให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

จัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
 
 
 
 

เร่งรัดฟื้นฟูบูรณะและเกื้อหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงองค์กรและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล

พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการบริหารจัดการ

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

อุดหนุนกลุ่ม องค์กร และหน่วยงานราชการต่างๆ
 
 
 
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-508-832