หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
Yanree Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 

 
 


นางสาวรสิตา หาญทอง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


นางสาวจริยาภรณ์ ภู่ชินาพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายณรงค์ โทนทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-3778