หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
Yanree Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวจริยาภรณ์ ภู่ชินาพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายธงรบ ศิระวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุกันยา ใจยา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป


นางสาวเอมพิกา ปัญญาคม
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวปัญญา จำปาคง
จ้างเหมาบริการ


นางสาวอมรรัตน์ ริยา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุวนันท์ บุญเนียม
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-3778