หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
Yanree Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 
 


นายจำรัส แหลมทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


นางรสิตา หาญทอง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


นางนฤวรรณ บุญสูง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัชวาลย์ เมาตากน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายรณฤทธิ์ พิมล
สัตว์แพทย์ชำนาญงาน รก.
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-3778