หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 

 
 

 
   
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 149  
 
แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี รอบที่ 2 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี รอบที่ 1 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 22 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 131  
 
  (1)