กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขับเคลื่อยนโยบายรัฐบาล ในการจัดการขยะมูลฝอย  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขับเคลื่อยนโยบายรัฐบาล ในการจัดการขยะมูลฝอย
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จัดโครงการตำบลต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นตำบลต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ในชุมชนอย่างสูงสุด และลดปัญหาจากขยะสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 11.23 น. โดย คุณ กานดา แก้ววรรณ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย