หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการจัดการขยะ กิจกรรมที่ 1 ขยะรีไซเคิล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบายในการจัดการขยะ กิจกรรมที่ 1 ขยะรีไซเคิล
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลย่านร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ในการจัดการขยะมูลฝอย ในกิจกรรมที่ ขยะรีไซเคิล เพื่อถ่ายทอดความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาขนในเรื่องของขยะรีไซเคิล ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง และทำให้สภาพแวดล้อมของชุมชนสวยงาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 15.57 น. โดย คุณ กานดา แก้ววรรณ

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย