หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 


นายสุวรรณ อยู่สุข
ประธานสภา อบต.ย่านรี
 


นายพิทักษ์ ขันฟอง
รองประธานสภา อบต.ย่านรี


นายชนะกิจ มาพิน
เลขานุการสภา อบต.ย่านรี
 
 


นางสาวณิชากร ขันถี
สมาชิกสภาฯม.1


นางสมหวัง อิ่มแสง
สมาชิกสภาฯม.1


นายเนตร กรองทิพย์
สมาชิกสภาฯม.3


นางดาวเรือง สุวรรณมณี
สมาชิกสภาฯม.4


นายวัฒนา วันนาหลวง
สมาชิกสภาฯม.5