หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0005 , หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 45 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากวาตภัย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง เลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (จำนวน 40 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]

  (1)