ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 21 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256295,365123,73589,458163,828169,751123,64986,53681,513169,26117,910--1,121,006
2561--3,18719,1202,49643,30038,55645,92678,15759,767100,609135,358526,476
ยอดยกมาตั้งแต่ 2 เม.ย. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,647,482
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี