กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังไซโล หมู่ที่ 3 บ้านห้วยผักหละ   18 มิ.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   18 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ และไม่ได้รับความช่วยเหลือ   18 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   ประชาสัมพันธ์ การลดใช้พลังงาน   18 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   18 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร   18 มิ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง      17 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5   15 มิ.ย. 2561 3
กิจการสภา อบต.พระธาตุ   ประชุมประจำเดือนมิถุนายน   15 มิ.ย. 2561 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1697