กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   21 พ.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พ.ศ.2560   21 พ.ย. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   21 พ.ย. 2561 32
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยท้ายบ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางตก   13 พ.ย. 2561 27
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ่างเก็บน้ำปางปุย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางเหนือ   13 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าปุยตก เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี   13 ก.ย. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม   24 ส.ค. 2561 127
ประกาศสอบราคา   อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกาศสอบราคา    22 มี.ค. 2561 121
ประกาศผลผู้สอบราคา   อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา    22 มี.ค. 2561 121
  (1)     2