กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้กับประชาชนในพ้นที่หมู่ที่ 5  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5
     กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้สแสงสว่างให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 08.42 น. โดย คุณ กานดา แก้ววรรณ

ผู้เข้าชม 25 ท่าน