กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 14.55 น. โดย คุณ สิริวัลย์ บัวทอง

ผู้เข้าชม 5 ท่าน