กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี [ 21 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 3
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้กับประชาชนในพ้นที่หมู่ที่ 5 [ 21 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 5
 
 
     


 
กิจกรรมเก็บถุงพลาสติกจากการคัดแยกขยะตำบลย่านรี [ 27 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 31
 


 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 47
 
  (1)     2      3