ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 21 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2561--3,18719,1202,49643,30038,55645,92678,15746,509--277,251
ยอดยกมาตั้งแต่ 2 เม.ย. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2561   -277,251
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี